Новини

Свободни позиции

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи изследовател и технически сътрудник. Центърът е изследователска и консултативна организация, част от академичната структура на Нов български университет. Работим с правителството на България в реформирането на системата за детски права.

Позиция 1: Изследовател

Търсим професионалист за своя малък, но много динамичен екип, със следната образователна степен и квалификации:

 • Докторантура (PhD или пред защита) в следните области: психология, социология, политически науки, антропология, социална работа.
 • Опит в провеждането на изследвания, които изискват работа с количествени и качествени данни
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Умения за писмена и устна комуникация
 • Организационни умения
 • Умения за администриране на документи

Личните качества, които вярваме, че ще помогнат в работата в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи:

 • Умения за работа в екип
 • Себерефлексия и приемане на различията
 • Отговорност към поставените задачи и срокове
 • Проактивност

Позицията е за 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица.
Моля изпращайте кандидатури (автобиография и мотивационно писмо) до 30 ноември 2019 на info@knowhowcentre.org. При успешно преминат подбор ще бъдете поканени на събеседване, което ще се състои между 1 и 15 декември 2019 г.

Позиция 2: Технически сътрудник

За изпълнението на дейността ни обявяваме конкурс за следната длъжност:
Технически сътрудник
Изисквания за длъжността:

 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Завършено образование бакалавър
 • Ползване на компютър и софтуерни програмни продукти, нужни за изпълнението на длъжностните задължения – MS Office (Word, Excel, Power Point и др.) и др.
 • Опит като технически сътрудник или сходна позиция.

Информация за позицията: Длъжността е пряко подчинена на директора на НХЦ. Длъжността е позиционирана в офиса на НХЦ в София. Целта на позицията е административна подкрепа на офиса в София.

Конкурсът ще се проведе в две части – подбор по документи и провеждане на интервю. Ще се свържем само с кандидатите, които са допуснати до интервю. Кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и CV на английски език на следния адрес: info@knowhowcentre.org до 30 ноември 2019 г. Интервютата с одобрените по документи кандидати ще се проведат в периода от 1 до 15 декември 2019 г.

Translate »