Кръгла маса "112-Приемна грижа"

Спешното осигуряване на приемна грижа за напускащите деца беше поставено на организираната от коалицията кръгла маса „112 – ПРИЕМНА ГРИЖА“. На нея присъстваха зам. председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Искрен Арабаджиев, зам. министърът по труда и социалната политика Елка Налбантова и други представители на държавни институции отговорни за детската грижа и закрила – МТСП, АСП, ДАЗД, АКСУ, РДСП, ОЕПГ. Сред участниците бяха и НПО, членове на коалицията и правозащитни организации. Активно участваха и приемни родители, представители на Националната асоциация по приемна грижа. Основна цел на събитието беше гарантирането на спешен достъп на децата с увреждания до приемна грижа, както и гарантирането на нейната дългосрочна устойчивост и професионални стандарти.

Translate »