Събития

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Защо е важно да работим ефективно със семейството?

21/05/2020 @ 16:00 - 18:00

Дискусионната среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца на тема „Семейно- ориентиран подход в социалната работа – професионални рефлексии“.

Дата на провеждане 21.5.2020г. 16:00-18:00 ч. Регистрация през онлайн формуляр до 18:00 ч. на 19.05.2020г.

Защо е важно да работим ефективно със семейството? Ще обсъдим основанията за въвеждане на семейно ориентиран подход в социалната работа за подкрепа на семействата в риск. Ще представим основните характеристики и принципи на подхода. Ще покажем резултати от емпирично проучване сред професионалисти по отношение на нагласи, разбиране, бариери и подкрепящи фактори за прилагане на семейно-ориентиран подход в социалните услуги в общността в страната. Предлагаме Ви дискусия по отношение на ключовите фактори, улесняващи и затрудняващи прилагането му в практиката на социалните услуги в страната.

Дискутанти на срещата ще бъдат:

Наталия Герасимова Христова – Михайлова

Наталия Герасимова Христова – Михайлова е Магистър по Педагогика и Доктор по Социални дейности. Наталия има значителен практически опит в директна работа с деца и семейства в риск, в разработване и прилагане на ефективни модели на услуги за подкрепа на семейства в риск. Наталия има дългогодишен опит като национален и международен консултант, изследовател и оценител на проекти, програми и стратегии в областта на закрилата на децата, образованието, социалните и интегрирани услуги.

Стоян Михайлов

Стоян Михайлов е Магистър по социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е докторант във Философски факултет на СУ, катедра „Социология“. Управител на консултантска фирма Джънкшън България. Стоян има значителен опит като изследовател и оценител в областта на детското благосъстояние и деинституционализацията на грижата за деца. Интересите му са в областта на изследванията на уязвими групи, образованието и социалните услуги. 

Регистрация за дискусията: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeT1jAWqLmzSGZ65yf4j4IiTVIo6YskaMaSrGwodQrBDF9Hg/viewform?usp=sf_link

Venue

Онлайн
Bulgaria
Phone
0877369483

Organizer

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
Phone
+359877369483
Email
info@knowhowcentre.org
View Organizer Website
Translate »