Нужна е практическа подготовка, тясно фокусирана върху социалната реалност

Рубрика: От изследователския терен Как да тренираме чувството на емпатия, разбирането за другия, като за човек, който има своите дефицити, но и силни страни? През последната една година екип от изследователи от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ се занимава с проблемите в процеса на деинституционализация в България. Изследователските екипи са разпределени в … Continue reading Нужна е практическа подготовка, тясно фокусирана върху социалната реалност