Събития

Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

February 2020

Спирка „България“– работа с деца мигранти и непридружени деца и младежи

28/02/2020 @ 14:00 - 15:00

Заключителен електронен семинар на английски език по проект „Да изпълним (не)възможните мечти“ Уебинарът е предназначен за: професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа. Цели на уебинара: Всяка година през България легално или нелегално преминават стотици непридружени деца и младежи, идващи от страни от Азия. Най-често това са Афганистан, Пакистан, Ирак … Непридружените младежи и мигранти, които преминават през територията на България, в повечето случаи не остават за дълго тук. Тяхната цел е да се присъединят към семейство или роднини…

Find out more »

April 2020

Децата и новите условия на пандемия

23/04/2020 @ 16:00 - 17:00
Онлайн Bulgaria

Онлайн семинар „Как говорим за коронавируса с децата, живеещи в алтернативни грижи и как им помагаме да се справят с последствията от изолацията?“ 23.4.2020г. @ 16:00 ч. Семинарът, който е подготвен от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, изследователска и консултантска организация в Нов български университет, е продължение на поредица от дискусии, които започнахме през 2019 г. с цел да провокираме обсъждане на теми, свързани с благосъстоянието на децата, живеещи в алтернативни на семейните грижи в България.…

Find out more »

May 2020

Защо е важно да работим ефективно със семейството?

21/05/2020 @ 16:00 - 18:00
Онлайн Bulgaria

Дискусионната среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца на тема „Семейно- ориентиран подход в социалната работа – професионални рефлексии“. Дата на провеждане 21.5.2020г. 16:00-18:00 ч. Регистрация през онлайн формуляр до 18:00 ч. на 19.05.2020г. Защо е важно да работим ефективно със семейството? Ще обсъдим основанията за въвеждане на семейно ориентиран подход в социалната работа за подкрепа на семействата в риск. Ще представим основните характеристики и принципи на подхода. Ще покажем резултати от емпирично проучване сред професионалисти по отношение на…

Find out more »

Децата и младежите с увреждания в България – как посрещаме техните нужди?

28/05/2020 @ 13:00 - 14:00
Онлайн Bulgaria

Онлайн семинар на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Мрежа за закрила на детето на тема „Децата и младежите с увреждания в България – как посрещаме техните нужди?“ Дата на провеждане: 28 май 2020г. от 13.00 до 14.00 часа. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа организират онлайн семинар за всички професионалисти, които работят в социалната и образователната сфера. Според едни източници положението с децата и младежите в България…

Find out more »

June 2020

Онлайн семинар „Супервизията в приемната грижа“

09/06/2020 @ 16:00 - 17:30
Онлайн Bulgaria + Google Map

Как помага супервизията на приемните родители за формирането на професионални умения и повишаване на качеството на приемната грижа? Кога: 9 юни 2020 г., вторник | Начален час: 16.00 ч. | Краен срок за регистрация: 8 юни, 14.00 ч.  Онлайн семинарът „Супервизията в приемната грижа“ ще представи някои теоретични постановки за супервизията, както и опита на супервизори и супервизирани. В семинара ще бъдат обсъдени подходите и методите, инструментите, прилагани в супервизията, добрите практики и предизвикателствата в българския модел.  Приемната грижа по своята същност…

Find out more »

Онлайн семинар „Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“

18/06/2020 @ 16:00 - 18:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

Семинарът ще бъде представен от дипломанти на магистърска програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства“. Кога: 18 юни 2020 г., четвъртък | Начален час: 16.00 ч. | Краен срок за регистрация: 17 юни, 14.00 ч.  Предлагаме на вашето внимание рамка за супервизия в социалната сфера, базирана на подхода „каунселинг“. Тя дава възможност за фино фокусиране върху проблема чрез саморефлексия в етапа на подготовка за супервизия с външен супервизор. Последователността от въпроси подпомага разграничаването на факти, знания, ценности и чувства, за по-качествен анализ на проблемната ситуация,…

Find out more »

September 2020

Уебинар „Стандарти за супервизия в социалната работа“

24/09/2020 @ 16:00 - 17:30
Онлайн Bulgaria

На 24 септември 2020г. ще се проведе третият от поредица семинари, посветени на супервизията и представени от дипломанти на магистърската програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства“ на Нов български университет. Регистрация през онлайн формуляр: https://forms.gle/6KBqduBfha3kNMEP9 Супервизията е стандарт Темата ще бъде разгледана през разбирането, че супервизията е стандарт в социалната работа, чрез който се цели обучение и подкрепа на работещите, за да се постигне високо качество на услугите за клиентите. Според Loughry и O’Donovan има четири страни, които се…

Find out more »

November 2020

The Family for the Education of the Roma Children: On-line conference

25/11/2020 @ 11:00 - 13:30
Онлайн Bulgaria + Google Map

Конференцията The Family for the Education of the Roma Children ще се проведе на 25.11.2020 г. от 11.00 до 13.30 ЕЕТ на английски език в Zoom. Регистрирайте се тук. Education is a key area for Roma integration, pointed by EU Framework for National Strategies up to 2020, because: - Roma children are lagging behind their non-Roma peers on all educational indicators; - The proportion of Roma early school-leavers is disproportionately high compared with the general population. According to the Bulgarian…

Find out more »

Какво печелят децата от детското участие? Регистрирацията е отворена.

26/11/2020 @ 10:00 - 13:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Детското участие — предпоставка за успешен и самостоятелен живот“ Дата: 26.11.2020, 10:00 - 13:00ч. Място: ZOOM Език: български Националната конференция „Детското участие — предпоставка за успешен и самостоятелен живот“ е организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи, НБУ в рамките на дейностите на Международната мрежа за закрила на детето (Childhub). Ще представим нашия опит в стимулирането на детското участие за насърчаването на самостоятелен живот на напускащите детски грижи. Ще споделим и някои находки от нашето изследване „Деинституционализация — Случаят…

Find out more »

March 2021

Социални и полови норми свързани с насилието в училище – резултати от регионално изследване

23/03/2021 @ 10:00 - 14:00
Онлайн Bulgaria

„Ако в детска възраст ни учат, че насилието е приемливо, когато станем на 20 г. то няма да представлява проблем за нас“ (млад участник от Хърватия) Социалните норми, влияещи на насилието в училищата, неговите форми и разпространение са недостатъчно проучени в Югоизточна Европа. През 2020 г. Порталът за закрила на детето (Childhub) започна регионално изследване в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия, чиято цел е събирането на повече данни и доказателства по този проблем. Изследователската…

Find out more »

April 2021

Представяне на методика за работа с юноши в ЦНСТ по превенция на сексуална експлоатация

20/04/2021 @ 10:00 - 11:00
Онлайн Bulgaria

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Асоциация „Деметра“ ви канят на представяне на методика за работа с юноши в ЦНСТ по превенция на сексуална експлоатация. Представянето ще се състои на 20.04.2021г. в платформата Zoom от 10:00 до 11:00 ч. Необходима е регистрация на следния линк: https://forms.gle/R17vbz4asGV4rTS69   Презентатори: Радостина Антонова (НХЦ), Антония Месерджиева и Ана Буриева (Деметра), Ралица Згалевска (БАСП). Сила ли е насилието? Как да се разпознава насилието в ежедневното общуване? Как да се противопоставяме на това насилие…

Find out more »

Има ли нужда от застъпници системата за алтернативни грижи за деца и младежи?

27/04/2021 @ 10:00 - 12:00
Онлайн Bulgaria

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ви кани на онлайн среща - дискусия за студенти на тема „Има ли нужда от застъпници системата за алтернативни грижи за деца и младежи?“ В далечната 2010 г. процесът по ДеИ започна с приетата от Министерски съвет „Визия за деинституционализация на децата в България“, която изразява политическата воля на държавата за разрешаване на проблема с отглеждането на деца в институции. От тогава до сега политиките и практиките за закрила на деца, които живеят…

Find out more »

June 2021

Каква е ролята на театралното изкуство в работата по превенция на сексуалния тормоз на деца от ЦНСТ?

03/06/2021 @ 10:00 - 11:30
Онлайн Bulgaria

Кога: 3 юни 2021 г., четвъртък | Начален час: 10.00 ч. | Краен срок за регистрация: 2 юни, 14.00 ч. Линк за регистрация: https://forms.gle/fWmJQkjKVjBVGjr98 На 3.6.2021г. ще се състои втората част на представяне на работата на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ в рамките на инициативата „Умението да променяш”, която беше започната през 2019г. от организации, членки на мрежата „Партньорство за учене и действие”. В проекта „А дали е така … (разкази за силата и насилието)“ се включиха Асоциация „Деметра”…

Find out more »

July 2021

Насилието в училище – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му

08/07/2021 @ 10:00 - 11:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

Целта на настоящия уебинар е да запознае младите хора, специалистите и широката общественост в страната с начина, по който младежите говорят за насилието в училище и за начините, по които то може да бъде преодоляно. В първата част на събитието д-р Антоанета Матеева от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет ще представи данните за България от Международно проучване на насилието срещу деца в училище в Югоизточна Европа. Ще бъдат очертани: Териториите, видовете и типичните ситуации…

Find out more »

October 2021

„Подобряване на възможностите за развитие на децата в ранна възраст – от наука към практика“

26/10/2021 @ 10:00 - 12:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

Пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст е от ключово значение за неговото оптимално развитие. Тази грижа зависи  от условията, създадени от публичните политики, програми и услуги. Доказано е, че грижещите се за детето са най-способни да осигурят на децата си пълноценна грижа, когато самите те се чувстват сигурни – емоционално, финансово и социално. Целта на това събитие е повишаване на обществената информираност и припознаване на важността и нуждата от ефективни политики и висококачествени услуги в подкрепа на ранното детско…

Find out more »

November 2021

Къде сме наистина по пътя на деинституционализацията? Какво научихме от децата, семействата и общностите?

25/11/2021 @ 14:00 - 16:40
Онлайн Bulgaria

Обобщаването на данните от третото национално изследване на процеса на деинституционализация (ДеИ), което Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца проведе през 2020 и 2021 г, е към своя край и предстои да бъдат съставени и представени финалните продукти. Работата на четирите регионални изследователски екипa приключва с формулирането на ключови находки и инициирането на действия на местно ниво. В момента работим и по обобщаване на препоръки за развитие на националните политики за ДеИ и апробираме изработената по време на изследването…

Find out more »

March 2022

Онлайн конференция „Супервизията в мултидисциплинарните екипи в Югоизточна Европа“

March 31 @ 10:30 - 14:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

Отпраявяме покана към всички професионалисти, ангажирани в полето на закрила на детето, за заключителна онлайн конференция по изследване, проведено от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа – „Супервизията в мултидисциплинарните екипи в Югоизточна Европа“. Изследването прави преглед на съществуващите политики и отразява текущите практики – чрез интервюта и дискусии във фокус групи със специалисти по закрила на детето. Кога: 31 март, от 10:30 до 14:00 ЕЕТ (9:30 до 13:00 CET) Къде: в платформата Zoom В рамките на конференцията…

Find out more »

May 2022

Изграждане на приобщаваща училищна среда

May 28 @ 10:00 - 11:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

Ако искате да разберете как изглежда приобщаващото училище, какво да направите, за да създадете активно взаимодействаща общност от учениците, техните родители и учители  и как може ефективно да си партнирате с представителите на държавните институции и неправителствените организации, то сте добре дошли като участници в уебинар на тема "Изграждане на приобщаваща училищна среда"! Презентатор ще бъде Иван Пейчев – дипломант в МП "Психо-социални интервенции с деца и семейства" на НБУ. Той има 10-годишен опит в образователната и социалната система (възпитател…

Find out more »

June 2022

Практиката на супервизия по закрила на детето в България– постижения, проблеми и стандарти

June 16 @ 11:00 - 12:00
Онлайн Bulgaria

Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, организира два онлайн семинара по темата за практиките на супервизия в социалния сектор и в мултидисциплинарните екипи в България. Основни въпроси, които целим на поставим са: Доколко супервизията допринася за повишаване качеството на услугите и ги професионализира? Има ли професионални стандарти за супервизия, как и коя професионална общност в България се ангажира с прилагането на тези стандарти в практиката? Супервизията в помагащите професии е процес, който гарантира, че специалистите постигат разбиране…

Find out more »

Ролята на творческата изява в личностното развитие и реализацията на деца и младежи с интелектуални затруднения

June 18 @ 11:00 - 12:00
Онлайн Bulgaria + Google Map

Милена Кънчева е завършила МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ и БП „Логопедия“ в Нов български университет, МП „Управление на институции за социална работа“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 11 години работи в Бюро за социални услуги към Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община. Координира инициативи и проекти на Гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието“ от 2010 г., а от 2013 г. и на едноименната Фондация (ФПЛПР). Има 30…

Find out more »
+ Export Events
Translate »