Къде: Френски културен институт

Кога: четвъртък, 12 септември, 16.00-18.00 ч.

Заповядайте на третата месечна дискусия, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, която ще се проведе на 12.9.2019 в залата на Френския културен институт, пл. “Славейков” от 16.00 до 18.00 ч.

Темата е подготвена от Милена Статева, доктор по социология (Университет Уорик), магистър по социална психология (СУ „Св. Кл. Охридски”), процесен консултант по управление на промяната (Институт Тависток) и фасилитатор на групова динамика (Международно бизнес училище).

В този семинар, Милена Статева представя необходимостта от изграждане на методологически мост между изследванията, основани на ценности (теоретични разработки и изследвания, насочени към действия, т.е. action research) и тези, основани на доказателства (приложни емпирични конвенционални методологии и методологии за оценка на програми и политики). Илюстрирайки с четири казуса от практиката си, Милена ще изследва напрежението между неутрални от ценности подходи и водени от ценности подходи (вж Хамърсли, 2008), за да твърди, че водените от ценности подходи, макар и рядко финансирани напоследък, по нищо не отстъпват, и дори напротив, на конвенционалните изследователски методи.

Повече информация на страницата със събития: http://knowhowcentre.nbu.bg/event/third-monthly-discussion/