Екипът на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца открива стажантска програма

Екипът на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца открива стажантска програма за професионалисти, работещи в социалната сфера.Програмата цели да повиши качеството на грижа за децата и семействата в България чрез предоставяне на възможност за стаж под супервизия в програми , свързани с: Предоставяне на услуги на деца и семейства; Застъпнически кампании; Изследвания; Участие и…

Вижте още