Обучихме над 120 местни специалисти по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“

Приключи обучението на местни специалисти по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“ В периода ноември-декемри 2018 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ обучи над 120 специалисти от ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦОП и други подкрепящи инситуции и услуги в София, Драгоман, Дупница, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“. Приключилото обучение…

Вижте още