Мултидисциплинарен екип от изследователи на НХЦ оцени положително работата на „Надежда и домове за децата” — клон България.

Мултидисциплинарен екип от изследователи на НХЦ, с практически опит от директна работа на терен и изследователски опит от изучаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца — Борислава Мечева, Валентина Бижева, Галина Маркова, Евгения Тонева, Любомир Джалев, Кристина Славова и Яна Кацарова, представиха в присъствие на експерти от Министерство на труда и социалната политика,…

Вижте още