„Възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оценка на потребностите и работа по случай на дете в риск“ беше темата на втората месечна среща

Състоя се втората месечна дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ на тема “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оценка на потребностите и работа по случай на дете в риск – етика и правни норми”, на която присъстваха над 40 представители на МОН, ДАЗД,…

Вижте още

Създадохме „Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск”

Стъпка към постигане на мултидисциплинарен подход в работата с деца в риск: създадохме „Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск” С финансовата подкрепа на фондация ОУК и в партньорство с Министерството на образованието и науката, екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ разработи Инструмент за интегрирана оценка на потребностите…

Вижте още