Програмата се предлага на хора, институции и/или специалисти от различни области да осъществят своя идея или проект съобразно сферата на дейност на центъра, а именно: социални промени, свързани със закрила правата на децата и възрастните хора,  психично здраве, работа с маргинализирани общности.

МЕТОД НА РАБОТА 

Всеки, заявил в Ноу-Хау Център своя идея, влиза в ролята на асоцииран експерт, член на екипа на НХЦ и на базата на извършена оценка на идеята ползва консултации техническа помощ, за да развие проекта си.

ОБЛАСТ НА КОНСУЛТИРАНЕ

  • развие на идеята, възможности за финансиране, конструиране на план;
  • контакти със специалисти и партнъори;
  • подкрепа от мултидисциплинарен екип;
  • планиране на изледвания, анализ, публикуване и прилагане на резултатите;
  • осигуряване на партньорства при кандидатстване по проекти;
  • организиране на застъпнически кампании;
  • насоки и консултиране при изграждане на социални услуги и подпомагане при развиването на такива – обучение на персонал, формиране на екип, насоки за развитие.

Координатори:

Валентина Николова, тел. 0888 83 45 58; e-mail:  vbijeva@mail.bg,

Елен Иванова, Тел.: 0882 441270, e-mail: elen@knowhowcentre.org


Изпратете заявка: