Ние, като изследователи и експерти, помагаме на професионални общности, деца и млади хора да се справят с ефектите от институционалната грижа. Ние предоставяме обучения, супервизия и консултиране, а също и подкрепа при разработване, кандидатстване и прилагане на проекти.