Ние реализираме обучителни и изследователски програми, като включваме хората, които имат нужда от подкрепа, във вземането на решения за тях и във формирането на политики за тях.