Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работаУВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Детето се развива най-сполучливо, когато се чувства сигурно. Възрастният, който се грижи за него, е този, който осигурява на детето това усещане. Това усещане помага на детето да бъде любопитно към света и да го изучава по различен начин в различните периоди от развитието си. В ранното си развитие човекът-бебе оглежда лицето на близките около него, суче, пипа, пълзи, слага неща в устата си. По-късно общува с други деца и възрастни , опознава близката градинка и децата, които играят в нея, учителките в детската градина... Колкото е по-сигурно детето, толкова по-смело е в това изследване и толкова повече очаква светът да му отговаря с приветливост и интерес на него самия. Това носи допълнителна сигурност и развитие.

Намираме се в момент от деинституционализацията, който поставя на изпитание нашата сигурност в това дали този поцес ще продължи, дали следващите правителства ще продължат устойчиво и предсказуемо да уверяват с думи и действия , че започнатото закриване на домовете и насочването на децата към новите услуги ще продължи по същия начин.

Този момент поставя въпроси, на които , тъй като правителство няма, трябва да поставим най-вече на самите себе си. Искаме ли този процес да продължи, вярваме ли , че той е смислен, виждаме ли положителни промени?

Вълненията по улиците, падането на правителството, подейства овластяващо. Как ще използваме този процес, за да помогнем на децата от домовете и онези, които не искаме да отидат там поради бедност и изключване, е важна задача. Зависи от всеки един от нас. Да устоим на предизкателствата по начин, който осигурява сигурност на децата, че този процес ще продължи е ангажимент на онези, които вярват, че деинституционализацията е добре да продължи.

Ноу-хау центърът за алтертативни грижи за деца започна диалог между заинтересовани страни – организации и лица, за това как да направим така, че да осигурим сигурност на децата от домовете в техния преход към живот в общността. Защото най-вредно за развитието на хората е живот в неяснота за тяхното бъдеще. Можете да се вкюлчите в този диалог.

Д-р Галина Маркова, доктор по социална работа
Ръководител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

2

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

3

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

4

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

5

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

6

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

7

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

8

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

9

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

10

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

11

Бюлетин

Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

12