Бюлетин

Декември 2012г.Уважаеми колеги,

Това е последният бюлетин за тази година - повод за равносметка пред вас, неговите читателите.

През тази година Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца работи по 7 проекта, които вярваме, че допринасят за това децата от домове да заживеят в общност от хора, които ги очакват.

Започнахме с това, че анализирахме начина, по който медиите подготвят общността, комуникацията между партньорите в деинституционализацията на местно ниво. Изследвахме финансирането на услугите в общността за деца от домове, направихме оценка на закриването на домовете в Могилино, Горна Козница и Тетевен. Стартирахме проект за изучаване на деинституционализация, която се случва днес в България и развиваме информационна система, която да помага наблюдението на развитието на децата по проект „Детство за всички” и предлагаме обучение на група професионалисти в Кюстендил, за да анализираме колко ефективно е това обучение и да го предложим на пролет и на други общини.

Кои са най-важните неща, които научихме от тези проекти?
Първо, научихме, че когато деца от домове напуснат институцията и заживеят сред хора от общността, те започват да говорят, да ходят, да се учат, да играят с деца от квартала. Инструментът към тази промяна е не само излизането от дома, но и вниманието, което оказват хората в новите услуги към това какво казва всяко дете, какво желае, какво му харесва, от какво се страхува, какво ми е необходимо, за да се развива.

Второ, научихме, че благосъстоянието на децата в услугите зависи от благосъстоянието на професионалистите. То зависи от наличието на супервизия, екипна работа, обучение, средства. Когато инвестирането в специалистите липсва, позитивни промени у децата се случват рядко.

Трето, закриването на всеки дом е уникален процес за всеки участник в него: директор на дом, член на персонала, дете или младеж. Той е труден процес, който може да доведе до нова изолация и на деца, и на персонал. Когато закриването се ръководи от хора, за които деинституционализацията е лична и професионална мисия и тази мисия е свързана с отстояването на интереса на всяко дете, процесът е успешен.

Най-важният въпрос, който изследванията ни постави е:

Можем ли да участваме в деинституционализацията като съобразяваме действията си единствено с интереса на детето и неговото благополучно развитие?

Затова този въпрос ще ръководи работата ни и догодина.

С пожелание за чудесни празници и успешна нова 2013.


Д-р Галина Маркова
Ръководител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ

Бюлетин

Декември 2012г.


Бюлетин

Декември 2012г.

ДЕКЕМВРИ
3

Бюлетин

Декември 2012г.

4

Бюлетин

Декември 2012г.

5

Бюлетин

Декември 2012г.

6

Бюлетин

Декември 2012г.

7

Бюлетин

Декември 2012г.

8

Бюлетин

Декември 2012г.

9

Бюлетин

Декември 2012г.

10

Бюлетин

Декември 2012г.

11

Бюлетин

Декември 2012г.

12

Бюлетин

Декември 2012г.

13

Бюлетин

Декември 2012г.

14

Бюлетин

Декември 2012г.

15

Бюлетин

Декември 2012г.

16

Бюлетин

Декември 2012г.

17

Бюлетин

Декември 2012г.

18

Бюлетин

Декември 2012г.

19

Бюлетин

Декември 2012г.

20

Бюлетин

Декември 2012г.

21

Бюлетин

Декември 2012г.

22

Бюлетин

Декември 2012г.

23

Бюлетин

Декември 2012г.

24

Бюлетин

Декември 2012г.

25

Бюлетин

Декември 2012г.

26

Бюлетин

Декември 2012г.

27

Бюлетин

Декември 2012г.

28