Състоя се втората месечна дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ на тема “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оценка на потребностите и работа по случай на дете в риск – етика и правни норми”, на която присъстваха над 40 представители на МОН, ДАЗД, АСП, училища и неправителствени организации.

Поводът за дискусията беше създадения наскоро от екипа на Ноу-хау центъра, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск.

Беше обсъдено наличието на отказ, наблюдаван по време на апробирането на инструмента, от страна на голяма част от ОЗД да предоставят събраната от тях информация, която има отношение към оценката, под предлог за конфиденциалност и притеснение от некоректно ползване на информацията от страна на училищните екипи.

Видео материал със съкращения от втората среща можете да гледате тук: