Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ Ви кани на уебинар, организиран в рамките на проект „Да изпълним /не/възможните мечти“ и Мрежа за закрила на детето, който ще се проведе на 20 ноември 2019г. от 16 до 17 часа.

Уебинарът цели да представи опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за работа с младежи, на които им предстои напускане на услугата. Лекторите ще представят както опита си за прилагане на разработената в рамките на проекта (проект „Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран от Програма Justice на Европейската комисия, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ) методология за работа с младежите, така и техният опит, свързан с разширяване на услугите за младежи, на които им предстои и които вече са напуснали услугите за деца и младежи, лишени от родителски грижи. Темите ще бъдат разгледани през предстаявене на конкретен случай на младеж, който иска да живее самостоятелно, има желание да стане фризьор и активно се включва в изпълнението на собствените си мечти.

Уебинарът е предназначен за всички професионалисти, които работят в социалната сфера.

За да се регистрирате за участие, посетете тази страница – https://childhub.org/bg/uebinari-za-zakrila-na-deteto/rabota-s-mladezhi-napuskashchi-uslugite-za-deca-bez-roditelska-grizha и натиснете бутона Sign up for webinar.

За да се включите директно, в деня и часа на уебинара стартирайте тази страница: https://zoom.us/meeting/register/v5UtcumvrjkqXkQf0UkjNuXppPmUjnNJnw