Темата на февруарската дискусия ще бъде:

„Mястото на социалната работа в училище“

Дискутантите Анет Маринова, д-р Катерина Златкова и Иван Пейчев ще споделят свой практически и изследователски опит в работата си в полето на приобщаващото образование, децата в риск и с трудности в поведението. В светлината на обсъденото, те ще очертаят области в процеса на обучението на децата, които показват смисъла и мястото на социалната работа в училище, както и необходимостта от прилагането на подходи, основани на сътрудничество и взаимодействие между всички ангажирани участници – вътре в училище и в по-широката общност извън него.

Модератор: д-р Антоанета Матеева, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Повече подробности за дискусията: