When:
13.06.2019 @ 4:00 – 6:00
2019-06-13T04:00:00+03:00
2019-06-13T06:00:00+03:00
Where:
Столична библиотека, зала "Виктория", ет. 4
pl. "Petko R. Slaveykov" 4
Contact:
Елица Лингорска
0877369483
Тема: “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оценка на потребностите и работа по случай на дете в риск – етика и правни норми”

Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, в партньорство с Министерството на образованието и науката, разработи Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск.
Основната цел на интегрираната оценка е да осигури холистичен подход и мобилизира ресурсите на социалната, образователната и здравната системи за навременна и координирана намеса при забелязани възможно най-рано различни затруднения и рискове при детето.
Инструментът беше апробиран в практиката на екипите от 10 училища и отдели за закрила на детето от област Перник и София – област, работещи по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление № 100 на МС от 8 юни 2018г.
Мултидисциплинарният състав на участниците в екипите и работата по казуси от практиката показа, че прилагането на инструмента прави възможно и необходимо екипното взаимодействие, събира знанието и оценката за детето на едно място, структурира работата на професионалистите. Същевременно, обратните връзки, които получихме писмено от екипите, осъществили апробирането, показва наличие на отказ от страна на голяма част от ОЗД да предоставят събрана от тях информация, която има отношение към оценката, под предлог за конфиденциалност и притеснение от некоректно ползване на информацията от страна на училищните екипи.
Отправяме към вас покана да се включите в обсъждането на този казус, което ще се състои от 16.00 до 18.00 ч. на 13.6.2019 в зала “Виктория” на Столичната библиотека. За въпроси, моля обръщайте се към указаното лице за контакт на телефон или имейл.