Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца организира международна конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“ 5 – 8 ноември 2019 г.

Тази тридневна конференция и един пред-конферентен ден (5.11.) имат за цел да съберат на едно място натрупаните до този момент данни, опит, добри практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията (ДeИ), като същевременно дадат възможност на участващите за рефлексия и дебат. В глобалния контекст на тази реформа събитието ще вземе предвид контекста в рамките на ЕС, като се съсредоточи върху специфичните национални характеристики на реформата и върху преодоляване на липсващия синхрон между наличието на натрупани знания и взимането на решения в ДeИ.

Конференцията ще престави фактите, свързани с процесите на ДeИ, подчинявайки ги под обединяващия въпрос „Как трябва да инвестираме в промяната, произтичаща от ДeИ?“

В рамките на конференцията дискусиите ще бъдат подчинени на три основни под-въпроса:

  • До каква степен ДeИ създава отношения на привързаност и осигурява необходимите условия за развитие на децата?
  • Къде и как трябва да се правят инвестиции, за да бъдат гарантирани тези взаимоотношения и условия?
  • Кои инвестиции са ефективни и как мерим тяхната ефективност?

За да отговори на тези въпроси, конференцията ще:

  • отвори пространство за размисъл, давайки шанс на актьорите в процеса на ДeИ да се позиционират в тази мащабна и сложна социална промяна;
  • улесни обмена на знания;
  • вдъхнови и мотивира участниците да разпознаят стратегическите области за инвестиции в създаването на ефективни механизми за грижи за децата и семействата, основани на доказателства.

Презентатори

Кевин Браун, директор на Центъра по криминалистика и фамилна психология, Университет на Нотингам; Питър Фугъл, директор клинични служби, Национален център за деца и семейства на Ана Фройд, Великобритания; Чарлз Х. Зеена, професор по психиатрия и педиатрия и заместник-председател по детска и юношеска психиатрия в университета Тулан в Ню Орлеан; Проф. Нейтън А. Фокс, Университет Мериленд, катедра за човешко развитие и количествена методология; Чарлз А. Нелсън III, професор по педиатрия и невронауки, Харвард; Робърт Гилиган, професор по социална работа и социална политика, Trinity College, Дъблин; Проф. Франк Оберклайд, почетен професор по педиатрия, Университет Мелбърн; Д-р Стела Григораш, министър на труда, социалната закрила и семейството на Молдова, 2016-2017; Анди Билсън, професор по социална работа, Университет на Централен Ланкашир, Великобритания.

Организатори

Министерство на труда и социалната политика на Република България; Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет; Фондация „Сийдър“; УНИЦЕФ; SOS Детски селища; Еurochild; „Надежда и домове за децата“; Фондация Лумос.

Участници

В конференцията ще участват експерти със световен изследователски и практически опит в различни области на ДeИ. Ще участват над 200 представители на университети и образователни институции, Европейската комисия, държавни структури, международни и местни НПО, доставчици на услуги, специалисти по детски политики и закрила на детето от цяла Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ.

Мнението на родителите и децата ще получи особено внимание.

Ще бъде отделено специално място на млади изследователи в областта на благосъстоянието на децата за представяне на техни данни.

Очакван резултат

Участниците ще се обединят около специфични наблюдения и насоки за инвестиции в реформата на грижите за деца и увеличаването на капацитета за разработване и прилагане на политики за ДeИ, основани на доказателства.

За да участвате в конференцията с устен доклад,  постер, или организиране на рефлексивна сесия, изпратете кратко описание (абстракт) на доклада и постера не по-късно от 25.10.2019 г. на адрес:  DiSofia2019@gmail.com

Участието Ви в рефлексивна сесия може да стане или като предложите Ваш доклад по тема, която да представите в нея и/или да поставите Ваш въпрос, около който екипът на конференцията да организира такава сесия. 

Регистрацията за събитието е през сайта на конференцията: http://www.disofia2019.com/
Крайният срок за регистрация е 20.10.2019 г.