Работа с млади хора в грижа – предстоящо обучение!

„Защита на младите хора в институционална грижа“ приканва тези, които работят с млади хора в институционална грижа, да вземат участие в пилотирането на он-лайн курс. Много специалисти, работещи в домашни грижи или с приемни родители, изпитват трудности да говорят и да се занимават с чувствителни теми на взаимоотношенията, интимността и сексуалността. Ето защо бе разработен безплатен…

Вижте още

УЕБИНАР: Дете-центрираният мониторинг – инструмент за проследяване и повишаване на качеството в работата на екипите от услугите и отделите за закрила на детето

Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управление на процеса на грижа. Цели на уебинара: Да се покажат възможностите, които разработената от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ система от индикатори за мониторинг дава за: повишаване на компетенциите на професионалистите при прилагане на…

Вижте още

ВЪЗМОЖНОСТ! Обучение „Защита на младите хора в институционална грижа“

„Защита на младите хора в институционална грижа“ приканва тези, които работят с млади хора в институционална грижа, да вземат участие в пилотирането на он-лайн курс. Много специалисти, работещи в домашни грижи или с приемни родители, изпитват трудности да говорят и да се занимават с чувствителни теми като: взаимоотношения, интимност и сексуалност. Ето защо бе разработен безплатен…

Вижте още

Обучителна програма „Работа с трайно изолирани индивиди и групи“

Обучителната програма е предназначена за студенти с интереси в социалната сфера за работа с трайно изолирани групи и индивиди. Работната дефиниция за „трайно изолирани” са групи, подложени на изключване по повече от 2 критерия от следните: етническа принадлежност, деца, лишени от родителска грижа, увреждания,  сексуална ориентация, джендър, бежанци и мигранти. Програмата допълва съществуващия модел на…

Вижте още