Проект PEER – участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора

Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18 г.) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот. Това…

Вижте още

Система за мониторинг на ефекта от деинституционализацията върху деца и семейства, основана на дете-центриран подход

Проектът си поставя основната задача да създаде система за дете-центриран мониторинг на деинституционализацията, който се използва за да подкрепи  и оцени ефекта на деинституционализацията върху децата и семействата. Системата за дете-центрирания мониторинг се създава така, че да интегрира опита на професионалистите, работещи с деца и семейства, и да ги направи партньори в процеса на мониторинг. ЦЕЛ…

Вижте още

Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността

В ромския квартал в гр. Кюстендил живеят около 12 000 роми, които имат ограничен достъп до ресурси и услуги и вследствие на това страдат от типичните за маргинализираните общности проблеми: ранно отпадане от училище, безработица, здравословни проблеми, ранни бракове, престъпност, употреба на наркотици, проституция. Ръководството на общината планира да прекъсне поддържането на порочния кръг „бедност-необрaзованост-маргинализация-бедност” като…

Вижте още

От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията

Проектът „От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията“ има за цел да овласти младежи, преминали през системата за закрила, като им даде възможност да участват във вземането на решения и да дадат своите препоръки за по-активна политика, насочена към децата, семействата и превенцията на разпада на семействата, както и обществената…

Вижте още