Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” на общинско ниво

Основната цел на изследването е да обхване мненията на всички участници на местно ниво в процеса на деинституционализация, като установи взаимодействието между тях и връзките със структурите на национално ниво. Ангажираните в различните проекти на местно ниво са относително малка група, съсредоточена върху постигането на обща цел: ефективна и успешна деинституционализация. Координацията между тях е…

Вижте още

Финансов анализ и оценка на услуги за деца от институции

Изследването е насочено към видовете услуги, предоставяни от ЦНСТ, както и към структурата на управление, финансовите ресурси, взаимоотношенията с общината и държавните институции. Основни източници на информация за изследването са отчетите на общинските бюджети през 2011 г. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Целта на изследването е да отговори на въпроса дали финансирането на услуги за деца  от…

Вижте още

Оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен

През 2009 г. “Надежда и дом за децата” и СНЦ „Еквилибриум” започват съвместна работа по искане на правителството за подпомагане на реформата на системата за грижа за деца чрез разработването на пилотен проект за закриване на ДМСГД. Тези организации имат необходимия опит, тъй като са участвали в закриването на дома за деца с увреждания в…

Вижте още