Обучихме над 120 местни специалисти по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“

Приключи обучението на местни специалисти по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“ В периода ноември-декемри 2018 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ обучи над 120 специалисти от ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦОП и други подкрепящи инситуции и услуги в София, Драгоман, Дупница, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“. Приключилото обучение…

Вижте още

Превенция на сексуалното насилие над деца, ползващи социални услуги (резидентни и в общността)

В периода ноември 2016 г – декември 2017 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ реализира проект, през мрежата на Партньорство за учене и действие (инициирана по проект на БАСП „Инициатива в рамките на проект: Изкуството да информираш. Мрежа за намаляване на уязвимостта на деца от сексуална експлоатация и сексуални посегателства“, финансиран от фондация…

Вижте още

Развитие на приемна грижа за непридружени деца мигранти в Европа (PROFUCE)

Проектът PROFUCE e насочен към подобряване на качеството на грижа за непридружените деца мигранти в държавите от Европейския съюз и адресира актуалните предизвикателства, свързани с нарастващия брой и специалната нужда от подкрепа на тези деца. Фокусът е изцяло върху приемната грижа като неразвит и недостатъчно използван ресурс за подкрепа за непридружените деца мигранти. Проектът е…

Вижте още

Актуализиране на учебните програми по социална работа във водещи европейски университети

Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата в Европа: актуализиране на учебните  програми“, финансиран по програма  Еразъм + на Европейската комисия, е разработен от международни организации и институции за висше образование, на базата на осъзнатата необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила в цяла Европа. Трансевропейските партньори са установили необходимостта от общ…

Вижте още