Едногодишен платен стаж като част от лидерската магистърска програма за специалисти в областта на социалните услуги

Едногодишен платен стаж, като част от лидерската магистърска програма за специалисти в областта на социалните услуги Асоциация „Деметра“ търси  високо мотивирани студенти от магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“  за едногодишен платен стаж в организацията. Основната целева група са жертви на насилие, основано на пола: домашно насилие и трафик на хора. Студентите ще…

Вижте още

Лидерската магистърска програма за специалисти в областта на социалните услуги обявява стипендия за обучение

Лидерската магистърска програма за специалисти в областта на социалните услуги обявява стипендия за обучение Срок за подаване на заявката: 28 септември 2018г. Фондация „Лале“ предоставя стипендия за обучение за един семестър в Магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ в НБУ за подготовка на специалист, който да допринесе към работата на Фондацията в утвърждаването…

Вижте още

УНИЦЕФ изработи документ за прекратяване на институционализацията и укрепване на грижите за деца в семейството и общността в Европа

Kонсултирайки се с широк набор от различни обществени групи, мрежи и неправителствени организации, УНИЦЕФ наскоро разработи документа „Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижите за деца в семейството и общността в Европа и извън нея“. Документът цели да подчертае значението и необходимостта от процеса надеинституционализация в Европа. Този документ призовава Европейския съюз да засили своя ангажимент за подпомагане на прехода на правителствата от институционална грижа…

Вижте още