Одобрена е концепцията за Закона за социалните услуги

На 29.05 в МТСП се проведе работно заседание на работната група за изработване на концепция за закона за социалните услуги. Работната група прие изработения първи вариант на концепцията, подготвена като резултат от продължителни консултации и тематични дискусии на представители от всички сектори, институции и НПО. Вариантът на концепцията на този стратегически документ, който съдържа изключително…

Вижте още

Прекратява се настаняването на бебета в домове

В контекста на продължаващата реформа в областта на деинституционализацията на грижата за деца в България, провеждана от 2010 г. в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и във връзка с изпълнение на целите от Актуализирания план за действие за нейното изпълнение, със Заповеди No РД01-0369/09.03.208 г. и No РД01-0918/09.05.2018…

Вижте още

НБУ стартира прием за магистърската програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства“

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през учебната 2018/ 2019 г. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата…

Вижте още

Ролята и изискванията пред академичното обучение по социална работа, обсъждаха международни експерти

Социалната работа професия или длъжност е? Има ли нужда от стандарти в обучението по социална работа в България? Как тези стандарти функционират в други европейски страни?  Как стандартите в обучението и практиката защитават и социалните работници, и техните клиенти? На тези и други актуални въпроси се опита да даде отговор проведената двудневна конференция под надслов:…

Вижте още