Предизвикателствата на деинституционализацията и процесите на трансформация на държавната грижа за децата обсъди кръгла маса в Сараево

В рамките на проекта „Платформа за закрила на детето Childhub“ в Сараево се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата на деинституционализацията и процесите на трансформация“. Участници в кръглата маса бяха представители на ангажирани с процеса министерства, националните агенции за закрила на децата, държавни услуги за деца и НПО от страните Албания, Босна и Херцеговина, България,…

Вижте още

Ноу-хау центърът участва в представяне на изследване за ранното детско развитие у нас

Представители на Ноу-хау центъра взеха участие в конференцията на тема „Визия за ранното детство в България“, организирана от Фондация „За Нашите Деца“. Представени бяха резултатите от изследване на влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) в България и тяхната сигурност. Проучването изследва взаимодействието и сътрудничеството между трите…

Вижте още

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи участва в представянето на метода „фамилни групови конференции“

От 7-ми до 9-ти март в Лийдс, Великобритания се проведе работна конференция, посветена на метода „Фамилни групови конференции“. По покана на Фондация “Лале” в нея се включиха представители на 11 български неправителствени организации, които прилагат или предстои да бъдат обучени да прилагат метода в България. Представител на Ноу-хау центъра също се включи в събитието. Посещението се реализира…

Вижте още

Нови факти за реформата в грижите за децата в 16 европейски държави

Opening Doors campaign website обяви нови факти в областта на реформата за закрила на детето в 16 европейски държави през 2017 г. – „процесът на деинституционализация продължава, но в Европа продължават усилията“. Последното обобщение на данни идентифицира ключовите постижения и пропуските в реформата на деинституционализацията във всяка участваща държава от държавите-членки, страните в процес на присъединяване…

Вижте още