Послание от Брюксел: „ДеИ е приоритет!“

На 16 януари в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността, която отбеляза началото на процеса на Деинституционализация (ДеИ) в европейски контекст, за да отчете постигнатото в тази област. Бяха поставени на обсъждане настоящите проблеми в страните-членки и предложени бъдещи развития. ДеИ е европейски приоритет…

Вижте още

Изследваме ефективността на заниманията по интереси

Министерство на образованието и науката възложи на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ изследване на ефективността на заниманията по интереси, осъществени през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година и през първия срок на учебната 2019/2020 година. Основен изследователски фокус е как са организирани и осъществени заниманията по интереси на училищно ниво. Важно…

Вижте още

Уебинар: Цената на мечтата

Уебинарът, който ще представи разговор с трудови и образователни консултанти на младежи без родителска подкрепа, е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа. Цели на уебинара Това е третия уебинар от поредицата, представяща проект „Да изпълним (не-)възможните мечти“, финансиран от програма Justice на Европейската комисия и изпълняван от Ноу-хау център за…

Вижте още

Становище относно законопроекта за отмяна на ЗСУ

49 български организации подкрепиха становище относно законопроекта за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социални услуги. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, подкрепи становището, защото Законът за социалните услуги: е изготвен на базата на научно обосновани доказателства, които…

Вижте още