Започна международната конференция „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждат реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“. Събитието се провежда от 6 до 8 ноември в НДК. В конференцията участват представители на Европейската комисия, Министерството на…

Вижте още

3 бариери и 1 метод за прекратяване на институционализацията

Социалистически режим в България отдавна няма, но старите нагласи все още витаят Подобно на всички социалистически страни от бившия съветски блок, през втората половина на XX век, България разработи държавна система за детски грижи. Тази система се основаваше на социалистическата идеология, която позволява на държавата да контролира семействата и да „моделира” бъдещите поколения според ценностите…

Вижте още

Нов прием в магистърската програма ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

„Магистърската програма е чудесен избор за практици, които имат нужда да надградят практичните си знания с най-новите теоретични постановки в социалната работа.

Вижте още

Трета месечна дискусионна среща

Третата месечна дискусия, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца озаглавена „Изследвания, основани на ценности или на доказателства? Не скачайте от моста!” се проведе на 12.9.2019 в залата на Френския културен институт, пл. “Славейков”. Темата беше подготвена от Милена Статева, доктор по социология (Университет Уорик), магистър по социална психология (СУ „Св. Кл. Охридски”),…

Вижте още