Становище относно законопроекта за отмяна на ЗСУ

49 български организации подкрепиха становище относно законопроекта за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социални услуги. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, подкрепи становището, защото Законът за социалните услуги: е изготвен на базата на научно обосновани доказателства, които…

Вижте още

Екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ споделя опит в уебинар

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ Ви представя уебинар, организиран в рамките на проект „Да изпълним /не/възможните мечти“ и Мрежа за закрила на детето, който се проведе през ноември 2019г. Уебинарът представя опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за работа с младежи, на които им предстои напускане на услугата.…

Вижте още

Започна международната конференция „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждат реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“. Събитието се провежда от 6 до 8 ноември в НДК. В конференцията участват представители на Европейската комисия, Министерството на…

Вижте още

3 бариери и 1 метод за прекратяване на институционализацията

Социалистически режим в България отдавна няма, но старите нагласи все още витаят Подобно на всички социалистически страни от бившия съветски блок, през втората половина на XX век, България разработи държавна система за детски грижи. Тази система се основаваше на социалистическата идеология, която позволява на държавата да контролира семействата и да „моделира” бъдещите поколения според ценностите…

Вижте още