НБУ стартира прием за магистърската програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства“

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през учебната 2018/ 2019 г. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата…

Вижте още

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър. Ние сме част от академичната структура на Нов български университет и подкрепяме правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето. Работим с правителството, местните власти, държавните агенции и неправителствените организации за овластяването на общностите…

Вижте още