30 години образование по социална работа в НБУ и откриване на магистърска програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства”

На 20.3. 2019 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ще отбележи 30 години образование по социална работа в НБУ, както и Международния ден на социалната работа 2019 г. По време на събитието ще бъде открита официално и магистърската програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства“. С това събитие екипът на Ноу-хау центъра…

Вижте още

Мрежа за закрила на детето, Юго-Източна Европа проведе обучение по равноправно включване

В рамките на проект Мрежа за закрила на детето за Юго-Източна Европа в Будапеща в периода 19-21 февруари 2019г. се проведе обучение за специалисти в областта „джендър и многообразие“. Обучението включи теми като управление на финанси и организации в съгласие с равноправното включване на всички видове различност (напр. хора с увреждания, многообразен национален и етнически…

Вижте още

Училища и отдели за закрила на детето апробират в практиката си Инструмента за интегрирана оценка на дете в риск, създаден от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Екипът на НХЦ постига една от целите си — да подобри качеството на грижа за деца и семейства, като създаде условия за сътрудничество между образователния, социалния и здравния сектори! 10 училища и отдели за закрила на детето от област Перник и София – област апробират в практиката си Инструмента за интегрирана оценка на дете в…

Вижте още

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ разработи учебно помагало по проект за борба с трафика на деца с цел сексуална експлоатация

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Сдружение „Рефлективно учене България“ създадоха учебно помагало по проект „Светулка“, който се разработва от Сдружение „SOS Детски селища България“ в партньорство с „SOS Детски селища Швеция“ и с финансиране от Фондация „Radiohjälpen“ — Швеция.

Вижте още