Цената на мечтата (видео)

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет предлага запис на третия пореден уебинар в рамките на проект „Да изпълним (не)възможните мечти“: „ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА – РАЗГОВОР С ТРУДОВИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАНТИ НА МЛАДЕЖИ БЕЗ РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА“ Участниците в проекта: Людмила Лилова, Виолена Христова, Станимира Димитрова, Ваня Иванова, споделят опита на т.…

Вижте още

Mястото на социалната работа в училище

Темата на февруарската дискусия ще бъде: „Mястото на социалната работа в училище“ Дискутантите Анет Маринова, д-р Катерина Златкова и Иван Пейчев ще споделят свой практически и изследователски опит в работата си в полето на приобщаващото образование, децата в риск и с трудности в поведението. В светлината на обсъденото, те ще очертаят области в процеса на…

Вижте още

ООН с фокус върху правата на децата без родителска грижа

На 18 декември Общото събрание на ООН официално прие Резолюция за промотиране и закрила на правата на децата, която е с фокус върху правата на децата без родителска грижа. Това представлява знаков момент по отношение на напредъка на правата на децата без родителска грижа (вижте. страници 7-21): Резолюцията: Признава вредите, които институциите причиняват на децата и призовава…

Вижте още

Послание от Брюксел: „ДеИ е приоритет!“

На 16 януари в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността, която отбеляза началото на процеса на Деинституционализация (ДеИ) в европейски контекст, за да отчете постигнатото в тази област. Бяха поставени на обсъждане настоящите проблеми в страните-членки и предложени бъдещи развития. ДеИ е европейски приоритет…

Вижте още