УНИЦЕФ изработи документ за прекратяване на институционализацията и укрепване на грижите за деца в семейството и общността в Европа

Kонсултирайки се с широк набор от различни обществени групи, мрежи и неправителствени организации, УНИЦЕФ наскоро разработи документа “Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижите за деца в семейството и общността в Европа и извън нея”. Документът цели да подчертае значението и необходимостта от процеса надеинституционализация в Европа. Този документ призовава Европейския съюз да засили своя ангажимент за подпомагане на прехода на правителствата от институционална грижа…

Вижте още

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца приключи междинна оценка за резултатите от работата по проект на “Надежда и домове за децата-България”

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца приключи междинна оценка за резултатите от работата по проект на “Надежда и домове за децата-България”. Скорошна (2014) външна оценка[1], проведена от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, върху резултатите от интервенцията на НДД сред 227 деца, целяща превенция на разделянето на тези деца от техните семейства, показва,…

Вижте още

Осем университета обсъдиха в Будапеща разработени обучителни програми по социална работа

Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето” (финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм+) събра международен екип от обучители и университетски преподаватели по социална работа с цел разработване на обучителни програми и материали, които да отговарят на актуалните глобални предизвикателства пред…

Вижте още

НАПГ и НБУ обявяват възможност за участие в обучителна програма за социална работа с бежански деца – мигранти

Националната асоциация за приемна грижа и Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет обявяват възможност за участие в обучителна програма за социална работа с непридружени деца – мигранти. Възможността е за 4 участника. В програмата могат да се включат социални работници, психолози, приемни родители, студенти, които имат базови знания за детското…

Вижте още