НБУ стартира прием за магистърската програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства“

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през учебната 2018/ 2019 г. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата…

Вижте още

Ролята и изискванията пред академичното обучение по социална работа, обсъждаха международни експерти

Социалната работа професия или длъжност е? Има ли нужда от стандарти в обучението по социална работа в България? Как тези стандарти функционират в други европейски страни?  Как стандартите в обучението и практиката защитават и социалните работници, и техните клиенти? На тези и други актуални въпроси се опита да даде отговор проведената двудневна конференция под надслов:…

Вижте още

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър. Ние сме част от академичната структура на Нов български университет и подкрепяме правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето. Работим с правителството, местните власти, държавните агенции и неправителствените организации за овластяването на общностите…

Вижте още

Обучението по социална работа и професионалната подготовка ще обсъждат български и международни изследователи

“Социалната работа – длъжност или професия” е темата на конференция, организирана от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика.  Участниците в конференцията ще обсъдят по какъв начин академичното обучение на социалните работници може да ги подготви с умения, знания и нагласи, необходими за отговор на глобалните…

Вижте още