3 бариери и 1 метод за прекратяване на институционализацията

Социалистически режим в България отдавна няма, но старите нагласи все още витаят Подобно на всички социалистически страни от бившия съветски блок, през втората половина на XX век, България разработи държавна система за детски грижи. Тази система се основаваше на социалистическата идеология, която позволява на държавата да контролира семействата и да „моделира” бъдещите поколения според ценностите…

Вижте още

Нов прием в магистърската програма ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

„Магистърската програма е чудесен избор за практици, които имат нужда да надградят практичните си знания с най-новите теоретични постановки в социалната работа.

Вижте още

Трета месечна дискусионна среща

Третата месечна дискусия, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца озаглавена „Изследвания, основани на ценности или на доказателства? Не скачайте от моста!” се проведе на 12.9.2019 в залата на Френския културен институт, пл. “Славейков”. Темата беше подготвена от Милена Статева, доктор по социология (Университет Уорик), магистър по социална психология (СУ „Св. Кл. Охридски”),…

Вижте още

Семинар представящ модела THRIVE

На 5 ноември, от 12 ч. в залата на Европейски информационен център, ул. “Г.С.Раковски” 101 ще бъде представен Модела THRIVE. Това е психично-здравен подход, който е разработен от Център Анна Фройд, Лондон и екип, за да постигне по-добро качество на психично-здравните услуги във Великобритания . Представянето на THRIVE е организирано като част от Конференция “Деинституционализация…

Вижте още