Становище относно законопроекта за отмяна на ЗСУ

49 български организации подкрепиха становище относно законопроекта за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социални услуги. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, подкрепи становището, защото Законът за социалните услуги: е изготвен на базата на научно обосновани доказателства, които…

Вижте още

Младежи ще споделят опит в уебинар

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ Ви кани на уебинар, организиран в рамките на проект „Да изпълним /не/възможните мечти“ и Мрежа за закрила на детето, който ще се проведе на 20 ноември 2019г. от 16 до 17 часа. Уебинарът цели да представи опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за…

Вижте още

Свободни позиции

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи изследовател и технически сътрудник. Центърът е изследователска и консултативна организация, част от академичната структура на Нов български университет. Работим с правителството на България в реформирането на системата за детски права. Позиция 1: Изследовател Търсим професионалист за своя малък, но много динамичен екип, със следната…

Вижте още

Започна международната конференция „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждат реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“. Събитието се провежда от 6 до 8 ноември в НДК. В конференцията участват представители на Европейската комисия, Министерството на…

Вижте още