Еднодневни семинари за специалисти в областта на деинституционализацията

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ предлага еднодневни семинари на тема „Деинституционализация“, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи. Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия. Семинарите имат за цел да изследват и назоват предизвикателствата, които професионалистите срещат и да предложат решения през работа…

Вижте още

Обучителна програма за подготовка и супервизия на професионалисти, работещи с  трайно изолирани индивиди и групи

Участието в обучителната програма цели придобиването на знания и умения за работа с т.нар „трудни клиенти“ от трайно изолирани групи и индивиди. Работна дефиниция за „трайно изолирани” клиенти и групи са онези, подложени на изключване по повече от 2 критерия: етнос, деца, лишени от родителска грижа, увреждания, сексуална ориентация, джендър, бежанци и мигранти. ДИЗАЙН НА…

Вижте още