Нови факти за реформата в грижите за децата в 16 европейски държави

Opening Doors campaign website обяви нови факти в областта на реформата за закрила на детето в 16 европейски държави през 2017 г. – „процесът на деинституционализация продължава, но в Европа продължават усилията“. Последното обобщение на данни идентифицира ключовите постижения и пропуските в реформата на деинституционализацията във всяка участваща държава от държавите-членки, страните в процес на присъединяване…

Вижте още

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи участва в експертна среща за хората с увреждания

Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) организира експертна работна среща в София, посветена на правото на хората с увреждания да живеят независимо и да бъдат включени пълноценно в общността и напредъка на деинституционализацията на грижата в България. В проведените дискусии се включиха над 30 представители на националната и местна власт, доставчици на услуги, национални…

Вижте още

Отворено писмо на Коалиция „Детство 2025“ във връзка със случая „Хризантема“

Насилието над деца е недопустимо, независимо къде се случва то! То е абсолютно неприемливо, когато става дума за място, където деца и младежи живеят под обществена грижа и чиято първостепенна задача е това място да осигури закрила и сигурност! Станалият скандално известен с проявеното насилие и нехуманно отношение към децата Център за настаняване от семеен…

Вижте още

Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България

На 24.01.2018 г. се проведе среща-консултация по повод създаването на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България, на която участва представител на Ноу-хау центъра. Проектът е иницииран от Тръста за социална алтернатива и ще се реализира в рамките на две години (2018-2019 г.) с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество“. Целта на…

Вижте още