УЕБИНАР: Дете-центрираният мониторинг – инструмент за проследяване и повишаване на качеството в работата на екипите от услугите и отделите за закрила на детето

Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управление на процеса на грижа. Цели на уебинара: Да се покажат възможностите, които разработената от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ система от индикатори за мониторинг дава за: повишаване на компетенциите на професионалистите при прилагане на…

Вижте още

Безплатен достъп до знание, методология, специалисти: ChildHub

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца Ви предлага съврменни инструменти за обмен на знание, изграждане на екипи и застъпничество. ВИЖТЕ: „ChildHub: Закрила на детето“  Порталът разполага с онлайн материали, новини, резултати от проучвания, свободни работни места и методологии, както и възможност да се свържете в мрежа с други професионалисти. Функциите Научи и проучи,  Свържи се…

Вижте още

Ефекти на домашното насилие над деца

За да се развият децата и да станат пълноценни личности със здрава психика, те трябва да израснат в безопасна среда, където са посрещнати всичките им потребности, включително физическите и емоционалните им нужди. Сред физическите нужди са: жилище, храна, дрехи и почивка. Сред емоционалните нужди са: Грижа, любов, уют, уважение, търпение, ясни правила, стабилност, безопасност, стимулиране…

Вижте още

Мобилна игра, която помага на децата в правната система

Всяка година повече от половин милион деца в Европа влизат в контакт със закона. За да им помогне да разберат съдебните производства и своите права, Terre des hommes (Tdh) разработи заедно с млади хора StoryLab – новаторска мобилна игра, която превежда младите хора през работата на правната система. Учене чрез игра Играейки StoryLab, децата се…

Вижте още