Сексуална експлоатация, сексуален тормоз – какво са те и как да се предпазим?

Видеата разказват за това какво представлява сексуалният тормоз, както и сексуалната експлоатация. Ако си жертва на такъв тормоз или насилие, обади се на тел. 116 111.  

Вижте още

Работа с млади хора в грижа – предстоящо обучение!

„Защита на младите хора в институционална грижа“ приканва тези, които работят с млади хора в институционална грижа, да вземат участие в пилотирането на он-лайн курс. Много специалисти, работещи в домашни грижи или с приемни родители, изпитват трудности да говорят и да се занимават с чувствителни теми на взаимоотношенията, интимността и сексуалността. Ето защо бе разработен безплатен…

Вижте още

УЕБИНАР: Дете-центрираният мониторинг – инструмент за проследяване и повишаване на качеството в работата на екипите от услугите и отделите за закрила на детето

Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управление на процеса на грижа. Цели на уебинара: Да се покажат възможностите, които разработената от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ система от индикатори за мониторинг дава за: повишаване на компетенциите на професионалистите при прилагане на…

Вижте още

Нови факти за реформата в грижите за децата в 16 европейски държави

Opening Doors campaign website обяви нови факти в областта на реформата за закрила на детето в 16 европейски държави през 2017 г. – „процесът на деинституционализация продължава, но в Европа продължават усилията“. Последното обобщение на данни идентифицира ключовите постижения и пропуските в реформата на деинституционализацията във всяка участваща държава от държавите-членки, страните в процес на присъединяване…

Вижте още