Уебинарът ще обхване темите за неглижиране, насилие и злоупотреба с деца в интернет, най-често срещаните видове насилие, последствията за децата и семействата и как да се справят с това. Също така ще бъдат предложени препоръки, как да се информират и образоват младежите, родителите, учителите и съответните социални служби. Уебинарът ще обхване съществуващите механизми и инструменти за осигуряване на подкрепа на жертви и свидетели на насилие.

За водещите:

Аша Виданович е независим консултант и обучител, работещ главно в областта на обучението по правата на човека и обучението на обучители с фокус върху развитието на ученето. През последните няколко години Аша работи главно за Съвета на Европа, за проекта „Жива библиотека“ и други проекти в областта на образованието, както и за публикации и образователни наръчници. До 2012 г. Аша е бил изпълнителен директор на Junior Achievement Serbia (JAS) в продължение на 3 години. Преди да се присъедини към JAS, тя работи в Брюкселската фондация за деца и младежи (БФДМ) в Скопие, Македония за близо 7 години под председателството на Нобеловия лауреат Марти Ахтисаари. Работила е като координатор на младежката политика за Балканите в рамките на института PRONI, преди да се включи в БФДМ и като ръководител на отдела за младежта в Министерството на образованието и спорта в Сърбия през 2001-2002. Последните години Аша работи за програмата на УНИЦЕФ за превенция и защита на децата от дигитално насилие.