Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето” (финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм+) събра международен екип от обучители и университетски преподаватели по социална работа с цел разработване на обучителни програми и материали, които да отговарят на актуалните глобални предизвикателства пред развитието на хората: миграция, бедност, маргинализация на хора и общности, насилие.

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит: Университет на Стърлинг; Шотландия, Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова; Белградски университет, Сърбия, Университет Букурещ, Румъния; Нов български университет, България; Университет на Кент, Великобритания; Университет на Прищина, Косово; Университет на Тирана, Албания; Terre dеs Hommes, Фондация “Лозана” в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, подържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат.

По време на проведената в Будапеща работна среща на експертите се обсъдиха последни детайли по разработените обучителни програми в 8-те страни, участнички по проекта. Обучителните програми и материали бяха представени на национално ниво по време на специално организирани събития в рамките на проекта. Продуктите отразяват както съвремените предизвикателства пред социалната работа, така особеностите на местните контексти; в тях се синхронизират добри практики на преподаване от Европа и философията на на базираната на права социална работа с деца и семейства.

Важен продукт от проекта е разработеният модул за дистанционно обучение. Модулът развива умения и надгражда знания за работа с деца и семейства, бежанци от Близкия Изток. Отразява особеностите в законодателството и предоставяните услуги в страните от Европа, които предоставят закрила на бежанци. Модулът ще бъде достъпен за дистанционно обучение от м. август 2018 г. на он-лайн платформата за закрила на детето: www.childub.org.

Проектът се реализира в отговор на проведено проучване относно дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа. Установените дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа са: липса на стандарти за социална работа,  възможности за интерактивно обучение и практика, която да отговаря на стандартите.

Продуктите от проекта са инкорпорирани в стартиращата през есенния семестър на учебната година 2018/2019 г. нова програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ към Департамент „Здравеопазване и социална работа“, Нов български университет.

Повече информация можете да намерите тук: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА