Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Новини

  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Новини / Трета годишна регионална конференция по проект Ch...

Трета годишна регионална конференция по проект ChildHub


Третата годишна регионална конференция на ChildHub ще се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември и ще бъде посветена на механизми за гарантиране на качеството в областта на закрилата на детето. На конференцията ще присъстват над 50 експерта по закрила на детето - представители на държавната администрация и академичната общност - от 9 държави.
Като усилие за подобряване на ефективността на услугите за закрила на детето, конференцията ще обсъди съществуващите механизми за качество в областта на закрилата на детето и ще проучи добри практики.
През последните 3 години в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Румъния, Молдова и Сърбия успешно се реализира проектът "Център за закрила на детето за Югоизточна Европа - ChildHub". Ежегодните регионални конференции са възможност за професионалисти да мрежуват и обменят опит.
Преди събитието бяха изготвени национални доклади, в които се анализираха механизмите за осигуряване на качеството на услугите за закрила на детето в 8 страни от региона. На конференцията ще присъстват и изследователите – автори на докладите, които ще представят докладите и ще споделят своите констатации. Заедно с водещите специалисти по закрила на детето, те ще определят добри практики. Въз основа на това представители на всяка страна ще разработят планове за действие за подобряване на механизмите за качество на закрилата на децата в тяхната страна.
Освен това ще бъде проучен опитът на две страни: минималните стандарти на Сърбия за работа с бежанци и мигранти, до голяма степен основани на минималните стандарти за закрила на детето при хуманитарни действия; и системата за мониторинг на деца в България като отговор за повишаването на качеството на грижите за децата.
България ще бъде представена от:
·         Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ (организация, изпълняваща проекта за България) в лицето на Д-р Галина Маркова и Валентина Симеонова
·         Министерство на образованието и науката в лицето на г-жа Грета Ганчева (директор дирекция „Приобщаващо образование“) и г-н Радостин Георгиев (младши експерт към дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“)
·         Нов Български Университет в лицето на гл.ас. д-р Любомир Джалев
·         Фондация „Институт за социални услуги в общността“ в лицето на г-жа Стели Петева (директор)
·         Наталия Михайлова – изследовател
"Съществуващата наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца трябва да бъде актуализирана и да се съобразява с основните принципи за качество, свързани с контекстни аспекти, процеса на предоставяне на услуги и ползите/ резултатите за клиентите", казва Наталия Герасимова Христова, автор на от българския изследователски доклад. По време на конференцията ще се справим с едно от основните предизвикателства на всяка система за закрила на детето: как да гарантираме участието на децата в мониторинга на качеството на услугите.“
Страната-домакин на конференцията ще бъде представена от Ina Verzivolli, ръководител на Държавната агенция за закрила правата на детето, към която се присъединяват други лидери по закрила на детето в Албания и региона като Саша Стефанович, директор на Мрежата на детските организации на Сърбия, Мая Банареску, омбудсман по правата на детето в Молдова, Мирослава Харченко, представител на службата на омбудсмана в Украйна и Фиторе Рексхай, представляващ Министерството на труда и социалното благополучие на Косово.
Събитието ще бъде отразявано на Twitter акаунт-а и Facebook страница (https://www.facebook.com/ChildProtectionHub/?hc_ref=ARTfJlXqAfE6pqcpp_hoy5hiOsg9n5WRUEOFDlrWN8_Oxastfb-DJFTziGOKQAEAr-Y&fref=nf) на проекта.
###
За ChildHub: Центърът за закрила на детето бе иницииран от група организации от девет страни от Югоизточна Европа и от по-широкия европейски регион. Като професионална общност той се стреми към безопасна, грижовна и приобщаваща среда за всички деца. Участниците в него се събраха с цел да реализират този амбициозен проект и да осигурят на професионалистите за закрила на детето инструменти за работа и развитие, пространство за постоянно учене и комуникация и възможност да станат част от силна регионална общност на практиката. https://childhub.org
За Terre des hommes: Terre des hommes е водещата швейцарска агенция за подпомагане на децата. Основана през 1960 г., тя се ангажира с подобряване живота на милиони от най-уязвимите деца в света. Чрез иновативни проекти за защита и здраве организацията предоставя помощ на повече от три милиона деца и техните семейства в почти 40 страни всяка година. В Европа Terre des hommes има оперативни програми в Албания, Косово, Молдова, Румъния и Украйна. Също така организацията работи заедно с партньори за създаване на регионални проекти и разработване на транснационални решения като ChildHub. www.tdh.chhttp://tdh-europe.org/
Автор: Ноу-хау център, НБУ