Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управление на процеса на грижа.

Цели на уебинара:

Да се покажат възможностите, които разработената от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ система от индикатори за мониторинг дава за:

  • повишаване на компетенциите на професионалистите при прилагане на дете-центриран подход в работата;
  • за повишаване на качеството на грижата към децата чрез прилагане на индикаторите за мониторинг като отправна точка за качество.

Уебинарът ще се проведе на 20 февруари 2018г. от 11.00 до 12.00 часа EET.

Как може да участвате в уебинара?

За да участвате в уебинара, влезте през този линк в платфомата ChildHub:

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирайте се  в платформата и след това влезте в страницата на уебинара. Там натиснете бутона (Sign up). В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинарът. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. Стартирането на линка може да стане както през компютър, така и през мобилен телефон и ще отнеме не повече от 1-2 минути.

За лектора:

Валентина Симеонова има многогодишен опит в сферата на образованието и социалната политика. В сферата на образованието е работила като учител, началник на отдел „Просвета“ и държавен експерт в МОН. Има опит като обучител по програми, свързани с интерактивни методи на обучение и развитие на критическо мислене; гражданско образование; дебати; умения за общуване и решаване на конфликти. Има опит в сферата на правата и закрилата на децата. Като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция за закрила на детето е била ръководител на екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за деца. В периода август 2009 – март 2013 г. е била заместник –министър на труда и социалната политика с отговорност към политиката по социално подпомагане и социални услуги; политиката за децата; политиката за хората с увреждания. През 2013-2014 г. е ръководител на екип, осъществил национален мониторинг на програмата за квалификации на МОН. От 2015 г. е член на екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ и координатор на проект за създаване на система за дете-центриран мониторинг в България.