„Защита на младите хора в институционална грижа“ приканва тези, които работят с млади хора в институционална грижа, да вземат участие в пилотирането на он-лайн курс.

Много специалисти, работещи в домашни грижи или с приемни родители, изпитват трудности да говорят и да се занимават с чувствителни теми като: взаимоотношения, интимност и сексуалност. Ето защо бе разработен безплатен онлайн курс, който да помогне на професионалистите да изграждат компетенции по тези теми.

За да сме сигурни, че курсът е полезен и ценен, „Защита на младите хора в институционална грижа“ ще приветстваме приноса на вашия екип.

Онлайн курсът се състои от пет модула, посветени на сексуалността, ценностите, сексуалното развитие, сексуалната идентичност и рисковото поведение. Всички модули са с продължителност максимум 1 час, така че вие ​​и вашият екип може да преминете модул по време на екипна среща.

Пилотирането ще се проведе между 1 март и 15 април 2018 г.

Ако желаете да участвате в пилотния випуск на онлайн курса, моля изпратете имейл до Gitte Riis Hansen на grh@pha.dk не по-късно от 15 февруари 2018 г. и потвърдете участието си. След това ще получите поща с информация за вход и карта за обратна връзка.

За повече информация относно проекта, моля посетете: http://www.amsterdamuas.com/safe