На 19-и февруари 2018 г. ще можете да се присъединете към безплатно онлайн обучение за алтернативна грижа. Това обучение ви дава възможност за присъединяване към хиляди колеги, работещи за предотвратяване на ненужното разделяне на деца от техните семейства и / или за откриването на алтернатива грижа. Това обучение е разработено от водещи международни агенции и експерти, работещи в областта на закрилата на детето. Курсът се провежда на английски, френски и испански език.