Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца – НБУ проведе семинар на тема “Деинституционализация и привързаност”, в който взеха участие представители на Българо – Румънски трансграничен институт по медиация и Отдела за закрила на детето в Русе.

Семинарът беше изграден от две части, които залагат на интерактивните форми на обучение, а именно видео и дискусия по конкретен случай. Този семинар е възможен в рамките на проект “Регионален ресурсен център”, който цели да свърже професионалисти от сферата на закрила на детето и да им позволи да надградят знанията си в събития наживо, онлайн библиотека и уебинари.