Приключи годишната регионална конференция на ChildHub, която се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември. Събитието даде възможност за обмяна на опит и информация между участниците от деветте държави, свързани с механизми за гарантиране на качеството в областта на закрилата на детето.

През първия ден на конференцията беше предоставена възможност на екипа на Ноу-хау центъра да представи модела на Дете-центриран мониторинг, който той разработи и апробира в социалната практика на отделите за закрила на детето и социалните услуги за деца в България. Д-р Галина Маркова запозна участниците с дейността на НХЦ в сферата на изследователските и приложни проекти, а д-р Любомир Джалев – преподавател в НБУ и част от екипа, ангажиран с разработването на система от индикатори за дете-центриран мониторинг, представи съдържателните различия между контрола и мониторинга и принципите на работа на екипа. Останалите участници – Валентина Симеонова и Стели Петева представиха същността на системата за дете-центриран мониторинг; видовете индикатори; методологията и инструментите за осъществяване на мониторинг. Презентациите провокираха сериозна дискусия и интерес от страна на участниците от другите страни към възможности за нейното прилагане.

Галина Маркова и Валентина Симеонова бяха водещи и на уъркшопа през втория ден, посветен на детското участие. По интерактивен начин участниците бяха провокирани да изразят своето разбиране за това какво означава участие на детето във всички сфери и по всички проблеми, които го касаят и да споделят своя практически опит.

В конференцията се включиха и млади професионалисти, които допринесоха за случването й. Част от тях бяха доброволци-преводачи, за които събитието беше прекрасна възможност да научат нови неща и да поставят началото на работни партньорства.