В периода ноември 2016 г – декември 2017 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ реализира проект, през мрежата на Партньорство за учене и действие (инициирана по проект на БАСПИнициатива в рамките на проект: Изкуството да информираш. Мрежа за намаляване на уязвимостта на деца от сексуална експлоатация и сексуални посегателства“, финансиран от фондация ОАК).

Проектът беше насочен към превенция на сексуалната експлоатация на деца/младежи, ползващи услуги и се реализира в партньорство с Асоциация „Деметра“ Фондация „Агапедия- България” Сдружение „Ре-акт“.

Целева група бяха деца и млади хора, живеещи в резидентни услуги и възпитателни училища-интернати, с които организациите-партньори работят. Общият брой на младежите, взели участие в проекта, беше повече от 50.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

Повишихме информираността по темата за насилието и в частност сексуалното чрез провеждане на обучения, дискусии и уъркшопи с младежите. В срещите с тях бяха дискутирани въпроси, които вълнуват децата:

  • кой най-често става жертва на сексуално насилие и експлоатация, защо точно тези млади момчета и момичета;
  • кой най-често е насилникът;
  • как да разпознаем, че има нещо нередно преди да е станало най-лошото;
  • какво да направим в различните случаи – от нередно поведение на непознати в градския транспорт, на парти, в парка и т.н., до неприемливо поведение от страна на познат възрастен – лекар, учител и др., от близък или роднина, от приятели-връстници и др.
  • онлайн сексуален тормоз – заключване на профили, какво се поства/праща и какво не, кога едно онлайн поведение е подозрително и трябва да прекратим комуникацията с този човек; ами ако искат от нас снимки, друго, срещи на живо?
  • ако подозираме, че можем да станем жертва или станем – какво да направим?; никога не сме сами, полезни контакти и съвети.

ПРЕДОСТАВИХМЕ ДИРЕКТНА ПОДКРЕПА

В тези срещи/обучения децата имаха възможност да разкажат свои или на други деца случки от училище, които бяха обсъдени и за които те получиха отговори и съвети.

Изготвихме проект на механизъм за превенция на сексуална експлоатация на деца/младежи, ползващи услуги.

Създадохме мрежа от организациите, реализирали проекта, с общите ресурси и безвъзмездни усилия на които проектът се случи.

Направихме три информационни видео клипа за превенция на сексуална експлоатация на език, близък на децата. Партньори в изготвянето на клиповете и част от обученията бяха специалисти от Loveguide.