“Социалната работа – длъжност или професия” е темата на конференция, организирана от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика.  Участниците в конференцията ще обсъдят по какъв начин академичното обучение на социалните работници може да ги подготви с умения, знания и нагласи, необходими за отговор на глобалните предизвикателства пред развитието на хората: миграция, бедност, маргинализация на хора и общности, насилие.

Конференцията се реализира в рамките на проекта „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”, финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм. Проектът се реализира в отговор на проведено проучване относно дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа. Установените дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа са: липса на стандарти за социална работа,  възможности за интерактивно обучение и практика, която да отговаря на стандартите.

В рамките на проекта екипът от университетски преподаватели, практици с опит и обучители в сферата на социалната работа разработи модули за обучение по социална работа в университетите, които инкорпорират най-нови знания, отговарят както на стандартите за образование в областта, така и на предизвикателствата на реалността.

Детайли за събитието можете да видите тук: http://knowhowcentre.nbu.bg/1038-2/