Opening Doors campaign website обяви нови факти в областта на реформата за закрила на детето в 16 европейски държави през 2017 г. – „процесът на деинституционализация продължава, но в Европа продължават усилията“.

Последното обобщение на данни идентифицира ключовите постижения и пропуските в реформата на деинституционализацията във всяка участваща държава от държавите-членки, страните в процес на присъединяване и страните в съседните на ЕС държави. Данните се съсредоточават върху политиките, които регулират деинституционализацията и предотвратяването на изоставянето на деца; ангажираността на гражданското общество; съществуващо ноу-хау; достъп до услуги в общността и използване на средства от ЕС.

Статистиката за България на английски език можете да видите ТУК.