Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през учебната 2018/ 2019 г.

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Програмата е предназначена както за хора с опит в работа с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории. Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

Програмата е развита в сътрудничество с Международен консултативен съвет.

Обучението е с продължителност три семестъра. Цената на един семестър е 1 300 лв. Студентите ще могат да кандидатстват за осигуряване на платен стаж към неправителствени, общински и държавни организации с цел частично покриване на разходите.

Програмата ще бъде обявена на сайта на Нов български университет до 18-ти май 2018 г. Следете секцията „Магистърски програми“:

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

Кандидатстването е с есе, в което кандидат-студентът посочва очакванията си към програмата по отношение на знания и умения, които би искал да усвои в рамките на обучението си. В есето се описва мотивацията на кандидат-студента да запише тази магистърска програма, както и професионалния опит, който има до момента.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю.

За допълнителна информация за програмата можете да се свържете с:

 Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com

Др Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com

Радостина Антонова – тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“