На 25 и 26 май, 2015 г. се проведе национална работна среща по проект PEER, посветена на добрите практики в областта на ромското и младежкото участие. В нея се включиха представители на асоциираните проектни партньори на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ: СНЦ “СъУчастие” – Варна, Младежка фондация “АРЕТЕ” – София, Младежко сдружение “Надежда за нас” – София. Освен тях в срещата участваха и представиха добри практики Център “Амалипе” – Велико Търново, Фондация “Сийдър” – София и ръководените от нея услуги ЦНСТ в Кюстендил и Казанлък, Фондация “Здраве и социално развитие” – клоновете в София и Кюстендил, СНЦ “Знание, Успех, Промяна” – клоновете в Дупница и Благоевград, Фондация “Етноинтеграция”- Дупница и Сдружение “Реакт”- София.

Работните групи в срещата очертаха разбирането за ромското и младежкото участие и овластяване, както през теоретичната обосновка на тези понятия, така и от гледна точка на контекста и натрупания опит в България. Дефинирани бяха подкрепящите фактори и бариерите пред ромското и младежкото участие. Изработеният материал от срещата ще бъде интегриран в обучителен наръчник за ромско участие по метода “изследване в хода на действието” (action research), който се подготвя понастоящем от международния екип на проекта.

Основна цел на проекта PEER (Участие, Преживяване и Овластяване на Ромски млади хора) е участието на ромските младежи в Европа в създаването на политики, които засягат техния собствен живот. PEER ще създаде условия и ще овласти ромски деца и младежи така, че да получат преживяване за смислено участие в области, които оформят живота им. Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот. Това се постига чрез създаване на обучения за повишаване на капацитета на маргинализирани общности, въвличане на ромските млади хора като съ-изследователи чрез процес на критична рефлексия и взаимно учене, и развитие на последващи интервенции и инструменти за изследване чрез действие, които да доведат до позитивна промяна на местно, регионално и национално ниво. Проектът се води от Babes-Bolyai University, Румъния. Той обхваща следните европейски държави: Румъния, България, Великобритания, Испания, Италия, Кипър, Литва, Франция, Ирландия