Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ предлага еднодневни семинари на тема Деинституционализация”, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи.

Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия.

Семинарите имат за цел да изследват и назоват предизвикателствата, които професионалистите срещат и да предложат решения през работа по конкретен случай.

Семинарите се реализират в рамките на проект “Платформа за закрила на детето”, който подпомага регионалното и междуинституционалното сътрудничество чрез свързване на професионалисти от Източна Европа, възможности за онлайн дискусии по случай и използване на безплатна виртуална библиотека.

Заявки за участие в семинар можете да направите на info@knowhowcentre.org