Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца Ви предлага съврменни инструменти за обмен на знание, изграждане на екипи и застъпничество.

ВИЖТЕ: „ChildHub: Закрила на детето“ 

Порталът разполага с онлайн материали, новини, резултати от проучвания, свободни работни места и методологии, както и възможност да се свържете в мрежа с други професионалисти.

Функциите Научи и проучи,  Свържи се и обмени опит и Научи повече осигуряват на потебителите участие в онлайн семинари, съвет или супервизия по конкретен случай.

Регистрирайте се  като потребител, за да имате достъп до материалите, обявите и възможностите, които предоставя порталът ChildHub.