Хронология

Цял сектор от социален дом вече е затворен

снимка

През 2012 г. центровете на фондация „За Нашите Деца” помогнаха на 15 деца, които са били изоставени в социални домове, да се върнат при родителите си. Това прави цял един сектор от детски дом, който „затворихме”, но най-важното е, че успяхме да осигурим най-доброто за тези деца – сигурна грижа в родните им семейства.

Много хора обвиняват родителите, които са изоставили децата си, но ние като специалисти с повече от двайсетгодишен опит знаем, че всеки заслужава подкрепа и никой не се ражда научен да бъде добър родител. Семействата на 15-те деца, на които помогнахме през изминалата година, имаха редица трудности, за да се грижат за децата си. Най-често се касаеше за крайно бедни и маргинализирани хора, които са загубили вяра в себе си и собствените си възможности и не виждат решение на проблемите си.

Процесът на така наречената реинтеграция на деца от социални домове в родните им семейства е процес, който изисква висок професионализъм и добра подготовка от всички участници в него. Социалните работници на фондацията изследват причините, довели до настаняване на деца в институции и в процеса на работа подкрепят семействата в преодоляването на трудностите и проблемите им.

В нашите центрове в София и Пловдив работим за оказване на подкрепа към родителите, за да се справят с онези проблеми, които са довели до изоставяне на децата в социални домове. Конкретните стъпки които се следват са оценка и повишаване на родителския капацитет, застъпничество през институциите за настаняване в общинско жилище, за записване на детето в детска ясла или градина, материална и финансова подкрепа, работа с психолог и фамилен терапевт, съдействие за здравна помощ.

Подготвяме близките на детето да посрещнат специфичните му потребности,  да преодолеят травмите от изоставянето, да насърчат развитието му в посока преодоляване на дефицитите, придобити в следствие на институционалната грижа. Възобновяването на контакта и емоционалната връзка между детето и родителите е основен елемент от бъдещата реинтеграция.

Ако искате да ни подкрепите, за да продължаваме и през 2013 г. да помагаме на повече деца да имат истинско и щастливо детство в семейство, можете да направите дарение тук.

 

http://www.detebg.org/