За центъра

Цели

ЦЕЛИ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА
Ноу-центърът за алтернативни грижи има пред себе си следните цели:


ПРИОРИТЕТИ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ

Подготовка на общността за трансформацията на системата

 Подготовка на бъдещите етапи по деинституционализация

Подготовка на професионалисти и изграждане на ефективни услуги

ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО РАБОТИ ЦЕНТЪРА